درباره من بیشتر بدانید!

از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ برنامه نویس و طراح سایت مشغول به کار بودم در این مدت سایت های زیادی طراحی کردم ولی تعداد محدودی از سایت ها به درآمد رسیدن و ادامه دادن در این ایده هایی داشتم که شکست خوردند از سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفتم درباره مدیریت کسب و کار و کارآفرینی دوره هایی شرکت کنم پس تمام ذخیره هایی که از طراحیسایت به دست آورده بودم را صرف آموزش اساتید بزرگ کردم که اخر به این نتیجه رسیدم کارآفرینی رو کاغذ انجام نمیشود

وارد کار شدم اوایل برای بررسی چیز هایی که یادگرفته بودم را در چند پروژه انجام دادم تا این که به سبک کارآفرینی موثر خودم رسیدم و از سال ۱۴۰۰ از این سیستم در بیش از ۲۰ کسب و کار اجرا کردم و نتیجه گرفتم.

ارزش های من

  • رضایت مشتریان  مهمترین دارایی های من است.
  • یادگیری برای ما هیچ مرزی ندارد
  • خلاقیت جوهره اصلی کارهای من است
  • من به گفته هام متعهد هستم
  • من با استفاده از تجربیات خود الگوهای موثر در عرصه تجارت الکترونیک خلق می‌کنم
  • همواره پذیرای تغییر هستم