افزونه دیجیکالا افیلیت

کارفرما

کارفرمای پروژه

خودم :-)

تاریخ

تاریخ و مدت

19 مرداد 1401  |  3 روز

Location

محل پروژه

https://wordpress.org/plugins/digikala-affiliate

این افزونه به طور خودکار لینک های وب سایت دیجی کالا را به لینک های فروش ویژه کاربر تبدیل می کند و به همکاران اجازه می دهد تا به سایت https://panel.affilio.ir/ از همکاران فروش https://www.digikala.com/ کسب درآمد کنند، هیچ نیاز به کار پیچیده
این افزونه برای کمک به اپراتورهای وب سایت https://panel.affilio.ir/

اطلاعات بیشتر: https://mrrashidpour.ir/
صفحه تماس : https://mrrashidpour.ir/contact-me/
وب سایت : https://mrrashidpour.ir/

سایت فروشگاه: https://www.digikala.com/
سایت وابسته : https://panel.affilio.ir/

محصولات دیجی کالا دات کام را به صورت مشارکتی در فروش بفروشید و از آن کسب درآمد کنید
محصولات Digikala.com را به عنوان فروش وابسته بفروشید و از آن کسب درآمد کنید