وبسایت دکتر محمد جعفری

کارفرما

کارفرمای پروژه

دکتر محمد جعفری

تاریخ

تاریخ و مدت

01 اسفند 1401  |  14 روز

Location

محل پروژه

https://drmohammadjafari.com/

دکتر محمد جعفری، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات وبسایتی برای ارایه خدمت های غیر حضوری خود راه اندازهپی کردند که همچنان در حال گسترش فعالیت است