وبسایت مازفالو

کارفرما

کارفرمای پروژه

امیر علی ملکزاده

تاریخ

تاریخ و مدت

14 اردیبهشت 1395  |  20 روز

Location

محل پروژه

https://mazfollow.ir

وبسایت فروش فالوور و لایک اینستاگرام و تلگرام راه اندازی شد و با استفاده از مدیریت به کار خود ادامه داد